OBS: Du er nu offline

Om projekt "Første gang glemmer du aldrig"

God trivsel og mental sundhed hos lærlinge og elever er vigtigt. 3F Fagligt Fælles Forbund har igangsat et projekt for at sikre om dette. Områderne er bygge-, det grønne- og hotel & restaurationsområdet. ’Første gang glemmer du aldrig’ støtter unges indtræden på arbejdsmarkedet.

Vi skaber faglige og sociale netværk for unge og en mentorordning, der sikrer støtte og sammenhæng mellem den unge, arbejdsplads og skole. Hvis du kunne tænke dig at blive en del af aktiviteterne eller vide mere så kontakt os endelig.

Brug denne hjemmeside som værktøjskasse. Den henvender sig til dig, som er leder/arbejdsgiver, elev/lærling/nyuddannet eller Uddannelsesansvarlig/AMR/TR. Formålet er at stille værktøj til rådighed, der kan være med til at styrke og sætte fokus på trivsel og mental sundhed i hverdagen på arbejdspladsen.

Projektet gennemføres af 3F og støttes af Velliv Foreningen.

 Lille gult logo 3F_LOGO_Clean_Primary_RGB_png 

Projektet er et mentorprojekt forankret i 3F’s afdelinger Aalborg, Aarhus Rymarken og Bornholm, og er støttet af Velliv Foreningen. Projektets omdrejningspunkt er områderne Byggeri, Det Grønne Område samt Privat Service, Hotel og Restauration, og har til formål at styrke unge i deres første møde med arbejdsmarkedet. Det gør vi igennem mentorer, netværksdannelse og rådgivning til virksomheder. Denne hjemmeside er udarbejdet for at støtte projektets formål. 

Mentorerne har til opgave at være de unges sparringspartner i alt fra helt basale hverdagsproblemer, til problemer på arbejdet eller på uddannelsen. Et vigtigt element i at styrke de unges første møde med arbejdsmarkedet er at styrke deres sociale netværk og relationer. Derfor vil projektet også danne faglige og sociale netværker geografisk placeret i og omkring de tre afdelinger. Netværkene skal fungere som faglige og sociale arrangementer, hvori det er muligt for de unge at skabe relationer til andre unge, som deler interesser.

Har din virksomhed elever/lærlinge?

Har din virksomhed elever/lærlinge og vil I gerne være med til at gøre en forskel for de unge på arbejdsmarkedet? Som ung i praktik eller nystartet på arbejde, frisk fra uddannelsen, kan det være svært at finde sin plads i en ny virksomhed og travl hverdag. Dette vil projekt ’Første gang glemmer du aldrig’ gerne ændre på. Igennem vores lokalt forankret mentorer vil projektet støtte unge i deres første indtræden på arbejdsmarkedet, hvad enten det er i form af elevforhold eller under den første ansættelse efter endt uddannelse.

Derudover vil mentorerne rådgive virksomheder i, hvordan de bedst muligt kan sikre en god start for de unge på arbejdsmarkedet.

Flere muligheder og tilbud i projektet?

  • Tæt kontakt til mentor: Mentor fungerer både som virksomhedens sparringspartner i kontakten til elever/lærlinge og de unges sparringspartner.
  • Gå-hjem-møder: Gå-hjem-møder har til formål at rådgive om, hvad man i virksomheden skal være særligt opmærksom på, når man har unge på arbejdspladsen. Gå-hjem-møderne vil også have til formål at danne netværk på tværs af virksomheder og rådgive om mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen.
  • Værktøjskasse: er denne hjemmeside, som rådgiver både de unge, Uddannelsesansvarlig, TR, AMR og ledelse / arbejdsgiver i, hvordan man bedst muligt sikre god trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen samt håndtere mistrivsel.
  • Netværk: Tilbud om deltagelse for de unge i faglige og sociale netværk.

Læs mere: