OBS: Du er nu offline

Den gode trivsel i hverdagen

Du arbejder allerede med trivsel gennem et godt psykisk arbejdsmiljø og har helt sikkert fokus på en god modtagelse af nye og de unge lærlinge / elever.

Hvordan kan du som AMR/TR/Uddannelsesansvarlig bidrage til den gode trivsel?

  • Ved at skabe nogle rammer, så medarbejderne udvikler sig og har succesoplevelser i sine arbejdsopgaver.
  • Give gode muligheder for at skabe relationer og styrke et fællesskab, der kan rumme forskellighed.
  • Have løbende dialog med ledelse og medarbejdere.

Din rolle som AMR/TR/Uddannelsesansvarlig er at: 

  • Skabe nogle rammer, så ledelse og medarbejdere kan arbejde sammen om at fremme trivsel og mental sundhed.
  • Tage initiativer til nye tiltag for et bedre arbejdsmiljø.
  • Sørge for en god oplæring.
  • Være et godt forbillede og rollemodel.
  • Have tilsyn med de unge og gøre dem i stand til at håndtere opgaverne.
  • Sørge for at medarbejderne ved, hvor de kan søge hjælp og støtte.
  • Spotte mistrivsel i tide og handle på det.